Меню
Вашата количка

Общи условия

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между “ЩРОМ” ЕООД (наричан по-долу ЩРОМ или ТЪРГОВЕЦА) от една страна и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.shop-strom.com и поддомейните му, както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от “ЩРОМ” ЕООД.

ЩРОМ” ЕООД ви дава разрешение да разглеждате този сайт и да отпечатвате отделни страници от него за лична, нетърговска употреба, при условие, че сте съгласни да приемете без изменения условията и забележките изложени в настоящото споразумение.
Вие не можете да променяте, копирате ( освен по начините, посочени в предходното изречение), разпространявате, предавате, изпълнявате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, създавате производни произведения, прехвърляте или продавате информация, материали, софтуер, продукти или услуги от този сайт.

Фирма ЩРОМ” ЕООД е със седалище и адрес на управление- гр. Пловдив, бул. 6-ти Септември 258, регистрирана в Агенцията по вписванията с ЕИК: BG 825373709.

Използването на този сайт представлява вашето съгласие и приемане без промяна на условията и забележките изложени по-горе. В допълнение, като условие за използването на този сайт, Вие декларирате и гарантирате на ЩРОМ ЕООД, че няма да използвате този сайт за цел, която е незаконна, неморална или забранена от тези условия и забележки.
В случай, че не сте съгласни да приемете без изменения условията и забележките изложени тук, моля не използвайте този сайт.
Други споразумения, освен това и споразуменията между вас и ЩРОМ ЕООД, свързани с продажба на стоки и услуги към вас чрез този сайт, няма да бъдат ефективни.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ си, посредством Интернет магазина- www.shop-strom.com. Тези условия обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ. С отваряне на страницата на електронния магазин www.shop-strom.com , ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

2. Идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файловете на сървъра на www.shop-strom.com , IP адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.shop-strom.com  не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА. 

4. След кликане на бутона " Поръчай ", ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в електронната количка.
Това действие има правно обвързваща сила. КЛИЕНТЪТ получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни.
При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от КЛИЕНТА електронен адрес или на посочения телефонен номер.
В случай, че е направен превод по сметката на ТЪРГОВЕЦА, КЛИЕНТЪТ ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на сумите или избор на продукти за осъществяване на заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а всички плащания се извършват в български лева с включен ДДС.

II.  ДОСТАВКА И ВРЪЩАНЕ

1. Доставка на стоки, закупени от www.shop-strom.com се осъществява: до врата* на апартамент или офис (за сгради с работещ асансьор и притежаващи акт 16), до вход на жилищна сграда ( когато последната не притежава акт 16 и/ или работещ асансьор ), както и до врата на къща (важи за къщи без дворно място ), до врата на двор (за къщи с дворно място) или до офис на спедитор.

* При поръчка с тегло над 25 кг, доставката се осъществява до вход на жилищна сграда.

2. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

3. Стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА или упълномощено от него лице по време на доставката.

3.1 В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.

3.2 КЛИЕНТЪТ трябва незабавно да уведоми доставчика/куриера за евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка.

3.3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/доставчика, в който да бъдат детайлно описани констатираните дефекти и незабавно да се свърже с ТЪРГОВЕЦА на телефон на ЩРОМ ЕООД032 686 180.

3.4 При липса на забележки от страна на КЛИЕНТА, при приемане на доставката, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти по получената стока както и незначителни несъответствия се считат за неоснователни и не следва да бъдат удовлетворявани.

4. В случаите, когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан със задължение за изпълнение на поръчката..

4.1. При получаване на стоката КЛИЕНТА или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от КЛИЕНТА адрес.    

4.2. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

5. Във всички случаи "ЩРОМ" ЕООД си запазва правото едностранно, без да информира Купувача, да удължава посочените срокове с до 10 дни.

6. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 30  календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. (Условието важи единствено за покупки направени в Онлайн магазина на ЩРОМ ЕООД)

Право на отказ по точка 6 не се прилага в следните случаи:

- За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ или по негова индивидуална поръчка /цветен латекс или мазилка, оцветени по задание на КЛИЕНТА или други  персонализирани продукти/.

- За повредени артикули: артикули, които са повредени от неправилна употреба на клиента.

- За продукти, съдържащи опасни материали, забранени за превоз от куриери.

6.1 Потребителят трябва да заяви желанието си за отказ от стоките, като попълни формуляр за връщане.

6.2 Разходите за връщане на стоките се поемат от ПОТРЕБИТЕЛЯ, с изключение на стоките, върнати в някой от физическите магазини на “ЩРОМ” ЕООД.

6.3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ТЪРГОВЕЦА или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯ е съобщил на ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора. Върнатите продукти трябва да са в оригиналната им опаковка и да присъстват всички съпътстващи елементи, консумативи и упътвания.

6.4 TЪРГОВЕЦЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от TЪРГОВЕЦА.

6.5 ТЪРГОВЕЦЪТ може да задържи плащането на сумите на ПОТРЕБИТЕЛЯ докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

6.6 ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява получените суми като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната трансакция, освен ако КЛИЕНТА е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7. Цената на доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, когато последната не е безплатна.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Освен задължителната законова гаранция от 2 години,  ТЪРГОВЕЦА предлага и търговска гаранция на продукти от своята номенклатура.

ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционен срок на закупената от ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА стока.

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

1. Цените на продуктите предлагани в този сайт може да се различават от други обявени цени. Това се дължи на различните условия и различните географски пазари.

2. Цените,  представени в сайта са в български левa и са валидни и ефективни само в рамките на Република България.
Те са с включен данък добавена стойност (ДДС) и не включват транспорт и доставка.

3. В случай, че бъде установена грешка в цените, то тази грешка ще бъде коригирана в системата на електронния магазин и коригираната цена ще се приложи в поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЩРОМ ЕООД си запазва правото да отмени всяка поръчка и да коригира грешки, неточности или пропуски (включително и след като поръчката е направена и приета).

4. Cтоки НЕ се изпращат извън територията на Република България.

5. ТЪРГОВЕЦЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки, както и цената на доставката.                   

6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ТЪРГОВЕЦА има право да приема авансово плащане за сключените с ПОТРЕБИТЕЛЯ договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на ТЪРГОВЕЦА цената на поръчаните продукти и тяхната доставка преди или в момента на доставката им.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ има възможност да разглежда /след регистрация или като гост/ и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина- shop-strom.com.

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

3.1 В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, ЩРОМ ЕООД има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес/потребителски профил и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

3.2 Непълнолетни лица могат да използват услугите на shop-strom.com само с разрешението на родител или настойник.

4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения на следния адрес начин: https://shop-strom.com/delivery-bg

5. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА,  се задължава при ползване на услугите: 

5.1 да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 

5.2 да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 

5.3 да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

5.4  да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от shop-strom.com услуги; 

5.5 да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 

5.6  да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 

5.7 да не извършва злоумишлени действия; 

5.8  да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.shop-strom.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

6. КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

7. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, ЩРОМ ЕООД уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

1. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предоставяните услуги. 

2. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на shop-strom.com.

3. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ/KЛИЕНТА, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез shop-strom.com

4. ТЪРГОВЕЦЪТ  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

5. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА .
ЩРОМ” ЕООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

6. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, независимо дали са регистрирани.

7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено посредством нашата контактна форма- https://shop-strom.com/index.php?route=information/contact. TЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

8. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

9. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и позволяват възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

10. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за разминаване в цветовата гама на продуктите, дължащо се на индивидуалните настройки за цветово възпроизвеждане и различната разделителна способност на техническите средства за възпроизвеждане на картина.

11. При незначително несъответствие на потребителската стока с договора ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност и ПОТРЕБИТЕЛЯ няма основание да претендира за каквото и да е обезщетение.

12. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да отказва услуги, деактивира акаунти, добавя или премахва съдържание, или прекратява поръчки по свое усмотрение.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

1.  ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

2. ТЪРГОВЕЦЪТ  защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че КЛИЕНТА е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на КЛИЕНТА единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

3. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за КЛИЕНТА на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Търговските марки, марки за услуги и логотипи (наричани "Търговски марки"), използвани и показани в този сайт са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на “ЩРОМ” ЕООД и други. Всички търговски марки, използвани в този сайт спрямо лицензи и права за ползване на търговска марки, са изобразени след  предварително писмено рарешение от собственика на търговската марка. “ЩРОМ” ЕООД  налага своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона. Името на ЩРОМ, логото на ЩРОМ или други регистрирани търговски марки на ЩРОМ не могат да бъдат използвани по никакъв начин, включително и в областта на рекламата или реклама, свързана с разпространение на материали от този сайт, без предварително писмено разрешение от “ЩРОМ” ЕООД.

ТЪРГОВЕЦЪТ забранява употребата на емблемата на ЩРОМ, като част от връзка към или от всеки сайт, освен ако създаването на такава връзка е предварително одобрена от “ЩРОМ” ЕООД в писмена форма.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги, настоящите Общи условия по своя преценка и/или на основание промени в законодателството.
ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА да се запознае с тях.
В дадения срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

X. TРЕТИ СТРАНИ

Този сайт може да съдържа връзки към сайтове, собственост или експлоатирани от фирми, различни от “ЩРОМ” ЕООД.
Тези връзки са предоставени само за справка. ЩРОМ не контролира външни сайтове и не носи отговорност за тяхното съдържание.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

3. Настоящите условия влизат в сила за всички ползватели на shop-strom.com.

Ако имате някакви въпроси относно това споразумение, моля обадете се на 032/686 180, влезте в контакти, или ни пишете на адрес:

ЩРОМ” ЕООД

гр. Пловдив, ул.Удроу Уилсън 10

4000